Retuperän WBK

Retuperän WBK on maailman paras Uudempaa ranskalaista Torwimusiikkia soittava espoolainen teekkaripalokuntaorkesteri.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Retuperän WBK ry (“RWBK”) käsittelee sivustollamme (www.rwbk.fi) asioivien käyttäjien henkilötietoja.

Retuperän WBK ry noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Retuperän WBK ry (Y-tunnus: 0200764-4), ja yhdistykseen voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Retuperän WBK ry
rwbk@rwbk.fi
PL 69
02151
ESPOO

Rekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot:

Leevi Letkutsalo
+358 505252191
leevi.letkutsalo@rwbk.fi

2. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kerrottuihin tarkoituksiin. Lue tarkemmin kohdasta 3, miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Sähköpostituslista:

Levytilaukset:

Lipputilaukset:

3. Mistä henkilötietoja kerätään

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tekemällä konserttilippu- tai levytilauksen, tai liittymällä tiedotukseen tarkoitetulle sähköpostituslistalle käyttäjä kertoo meille tietoja itsestään. Lisäksi tietoja kerätään henkilön suostumuksesta RWBK:n esiintymistapahtumien yhteydessä fyysisillä lomakkeilla tai erikseen annetulla suullisella suostumuksella.

4. Mihin henkilötietoja käytetään

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti käyttäjän antama suostumus, kun hän tilaa levyjä tai konserttilippuja sivustomme kautta. Emme käytä tilauksien yhteydessä kerättyjä henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin tilausten toimittamiseen. Tilauksen tai tilaukseen liittyvän tapahtuman kuten konsertin jälkeen henkilötiedot poistetaan, poislukien sähköpostiosoite, mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa liittää hänet sähköpostilistallemme.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja väliaikaisesti tilausten toimittamiseen ja mahdolliseen asiakaspalveluun toimitusvaikeuksien ilmetessä. Onnistuneen toimituksen tai toimitukseen liittyvän tapahtuman kuten konsertin jälkeen henkilötiedot poistetaan välittömästi, lukuunottamatta henkilön sähköpostiosoitetta mikäli hän on antanut suostumuksen liittää hänet sähköpostilistallemme.

Sähköpostituslistaa varten kerätyt sähköpostiosoitteet säilytämme siihen saakka, kunnes käyttäjä itse toivoo sähköpostiosoitteensa poistamista listalta. Jokaisen listalle lähetetyn sähköpostin yhteydessä on ohjeet tietojen poistamiseen.

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää henkilötietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (yhteystiedot kohdassa 1).

6. Miten henkilötietoja suojataan

Henkilötietoja käsittelevät vain nimetyt henkilöt, joista jokainen on salassapitovelvollinen.

Yhteyksissä sivustollemme käytetään nykypäiväisiä salausmenetelmiä, joiden tehtävänä on varmistaa siirretyn tiedon luottamuksellisuus. Sivustoa ylläpidetään palvelimella, joka on suojattu tavanomaisin teknisin menetelmin ja vahvalla pääsynhallinnalla.

Konserttilippu- ja levytilausten yhteydessä lähetämme käyttäjälle tilauksen tiedot ja kuittauksen hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen salaamattomalla sähköpostilla. Emme voi taata sähköpostiviestin yksityisyyttä ulkopuolisilta tahoilta. Lähetystapahtuman ulkopuolella emme käytä sähköpostiosoitetta tai viestien sisältöä muihin tarkoituksiin.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Evästeet ja seurantatekniikat sivustollamme ja kolmannen osapuolen tuottamat palvelut

Sivustomme ei aseta evästeitä, eikä Retuperän WBK ry kerää yksityiskohtaista tietoa sivulla käyneistä käyttäjistä. Sivustolla vierailevasta käyttäjästä tallennetaan yleisen käytännön mukaisesti haettu URL-osoite, käyttäjän IP-osoite ja käyttäjän selaimen tunniste (User-Agent), jolla ei tyypillisesti voida yksilöidä käyttäjää. Sivustollamme ei ole käytössä kolmannen osapuolen analytiikkapalveluja.

Sivustomme (www.rwbk.fi) palveluntarjoajana toimii Planeetta Internet Oy, joka säilyttää rajatun ajan lokitietoa sivuston kävijöistä (mm. IP-osoitteet, pyydetyt verkko-osoitteet) teknisiin tarkoituksiin. Lisätietoja saatte Planeetta Internet Oy:n asiakaspalvelusta (https://www.planeetta.net/asiakaspalvelu/).

Lipunmyyntisivustoamme (liput.rwbk.fi) ylläpidetään palvelimella, jonka tarjoajana toimii UpCloud Oy. Lisätietoja palvelininfrastruktuurin ylläpitokäytännöistä löydätte UpCloud Oy:n verkkosivuilta (https://www.upcloud.com).

Sähköpostilistamme toimittaa ranskalainen Mailjet SAS. Lisätietoa teknisistä käytännöistä sähköpostilistaamme liittyen löydätte Mailjetin verkkosivuilta (https://www.mailjet.com).

Kaikki käyttämämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat peräisin Euroopan Unioniin kuuluvista maista, joissa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksia.

8. Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja pyytää saada tietää kaikki hänestä kerätyt tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista. Käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan käyttäjästä kerätyt tiedot. Rekisterinpitäjä poistaa käyttäjän tiedot pyynnöstä kohtuullisessa ajassa.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa, taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rekisterinpitäjä rajoittaa tietoihin pääsyä.

10. Retuperän WBK ry:n oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Retuperän WBK ry voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitamme käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Miten otan yhteyttä

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800 00521 Helsinki tietosuoja@om.fi 029 566 6700

Retuperän WBK
PL 69
02151 Espoo
Finland

(050) 525 2191
(09) 428 34 911